Børnebøger og fortællekoncerter med klassisk musik

Lyt til træerne er støttet af:

 

Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalg for Scenekunst Refusionsordningen

 

 

Københavns Musikudvalg

 

 

Østerbro Lokaludvalg &

Kulturcenter Kildevæld

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen

"Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark"

 

 

 

Lyt til tiden er støttet af:

 

Augustinus Fonden

 

 

Toyota-Fonden

 

© Forlaget Papirskoven